กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2557
   
   


"อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
เนื่องด้วยปีนี้ ทางบริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อเป็นการให้รางวัลพิเศษกับพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงาน โดยในปีนี้ทางบริษัทฯได้จัดท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้เดินทางไปทำบุญศักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ชื่นชมธรรมชาติอันแสนงดงามของท้องทะเลแห่งเมืองสามอ่าว และได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายในให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น