Supplier Sustainability Awards
   
   

บริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Supplier Sustainability Awards 
ประจำปี 2554 จาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา 

บริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับมองโล่ประกาศเกียรติคุณจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด 
โดยคุณสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ประสบความสำเร็จในโครงการพัฒนาคู่ค้าร่วมกับแม็คโคร ซึ่งในปีนี้บริษัทสแตนดาร์ดฯ 
ได้รับรางวัลประเภท SGI Successor (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน) 
โดยงานได้จัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี