พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร TTM
   
   

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
ได้รับมอบประกาศนียบัตร TTM (THAILAND TRUST MARK)

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)  เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับ
สินค้า เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตรา
สัญลักษณ์นี้จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคนำสินค้า
ไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มี
ตราสัญลักษณ์นี้และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค  ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกล
ถึงทั่วโลก