โครงการ สแตนดาร์ด ฯ จิตอาสาพัฒนาวัดโสธรนิมิตต์
   
   


 

ทางบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ได้จัดทำโครงการ "สแตนดาร์ดจิตอาสาพัฒนา วัดโสธรนิมิตต์ " 
ขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
ทางบริษัท จึงได้พนักงานที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 ท่าน
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ( กิจกรรมล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดลานวัด ฯลฯ )
ณ วัดโสธรนิมิตต์