บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2018
   
   

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล 2 ปี ซ้อน

อย. ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2018 (อย. Quality Award)
ด้านสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำการคัดเลือกสถานประกอบการผลิต
ซึ่งบริษัทฯ สแตนดาร์ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยคุณจิรโรจน์  ลัญฉนะวณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด