ท่องเที่ยวประจำปีที่ เขาใหญ่ และ ฉลอง 25 ปี บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   
   


เนื่องด้วยปีนี้ ทางบริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
เพื่อเป็นการให้เป็นของขวัญและกำลังใจกับพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงาน
โดยในปีนี้ทางบริษัทฯได้จัดท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ เขาพักที่ Fountain Tree Resort อีกทั้งยังมีการ
จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายในให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2018