บริจาคทุนการศึกษาโครงการ "ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน"