บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับ Pipper Standard ร่วมกันบริจาค
   
   

ได้นำผลิตภัณฑ์จาก Pipper Standard มอบให้แก่ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2562