พิธีมอบเกียรติบัตร การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
   
   

คุณจิรโรจน์ ลัญฉนะวณิชย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ได้รับเกียรติบัตร การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (TBCSD) ร่วมกับ
สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ โดย ฉลากเขียว
ได้มอบเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมาย ฉลากเขียว ให้กับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียว
เพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญ และผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม