ท่องเที่ยวประจำปีที่ The Resort Water Park
   
   

ทางบริษัท ได้พาพนักงาน กว่า 700 คน เดินทางสู่ราชบุรี เข้าพักที่ The Resort Water Park 
ให้พนักงานได้เล่นสวนน้ำ หรือ พักผ่อน ส่วนในตอนค่ำได้มีการจัดกิจกรรม รับประทานอาหาร
และ รวมฉลอง ความสำเร็จที่ ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2019 (3 ปีซ้อน)

ณ วันที่ 28-29 กันยายน 2562