ร่วมบริจาค สิ่งของและมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน
   
   

วันที่ 28 กันยายน 2562
บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี