ร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี
   
   

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริจาคสิ่งของจำเป็นและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารมาลีนนท์