สนับสนุน โครงการ PIM Games และรับน้องใหม่สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   
   

ทางบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไดวา ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
ให้กับ โครงการ PIM Games และรับน้องใหม่สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์