มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการประชาชน 7 วัน อันตราย
   
   

คุณจิรโรจน์ สัญฉนะวณิชย์ (กต.ตร.สมุทรปราการ และ กต.ตร.สภ.บางปู)
ให้ตัวแทนนำน้ำดื่มไปมอบให้ท่าน ผกก.สภ.บางปู
เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการประชาชน 7 วันอันตรายในพื้นที่ สภ.บางปู