ช่วยดูแลคนไทยสู้ โควิด-19 ไปด้วยกัน
   
   

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องโถง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทาง บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มอบ ผลิตภัณฑ์ เวลเล็กซ์ วอเตอร์เลส แฮนด์ คลีนเนอร์
ให้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ดร.เผด็จ เย็นวิชัย เป็นผู้มอบให้
นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย
นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และนำไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป