มอบแอลกอฮอล์ล้างมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับ ศูนย์กีฬาเยาวชนบางแค(เรืองสอน)